Hertoets emissiehandel

Het systeem van handel in CO2-emissierechten is de afgelopen jaren geconfronteerd met diefstal van rechten en verschillende vormen van fraude. Met diverse middelen probeert de NEa dit te voorkomen. Zo is de ICT-beveiliging van het register verbeterd en wordt de internationale emissiehandel nauwlettender in de gaten gehouden door opsporingsinstanties. Verder zijn de eisen voor het openen van een rekening in de Europese Registerverordening aangescherpt.

Driejaarlijkse hertoets

De nieuwe eisen gelden niet alleen voor nieuwe rekeningaanvragen. Ook houders en gebruikers van bestaande rekeningen moeten hieraan voldoen en worden daarom eens in de drie jaar ‘hertoetst’. De hertoets draagt bij aan de integriteit van emissiehandel en de veiligheid van het register. De NEa heeft de hertoetsprocedure zo duidelijk en klantvriendelijk mogelijk ingericht. Deze procedure is gestart in juni 2014 en wordt periodiek herhaald.