Kyoto-rekening

Een Kyoto-rekening (KR) is vergelijkbaar met een persoonstegoedrekening (PTR), maar is speciaal ingericht op het ontvangen, houden, verhandelen en vrijwillig annuleren van Kyoto-rechten.

Voor wie

Wie kunnen een KR openen:

  • organisaties die willen handelen in emissierechten;
  • bedrijfslocaties en luchtvaartmaatschappijen die verplicht meedoen aan emissiehandel.

De KR is alleen bedoeld om Kyoto rechten te verhandelen of vrijwillig te annuleren. Een bedrijf of luchtvaartmaatschappij kan deze rekening niet gebruiken om emissierechten in te leveren.

De KR is het enige type rekening waarop de directe levering van CER's uit het CDM-register kan plaatsvinden.

Aanvragen KR

U kunt een KR aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en naar de NEa op te sturen. Bij het aanvragen van de KR moet u minimaal twee personen aanwijzen die als rekeningbevoegde de rekening zullen beheren. Een statutair vertegenwoordigingsbevoegde moet de aanvraag ondertekenen. Dat wil zeggen iemand die wettelijk bevoegd is om documenten te ondertekenen, meestal een directeur of bestuurder.

Kosten

Een KR kost € 400,- per jaar. U kunt de KR pas laten openen als dit bedrag op de rekening van de NEa staat. U kunt ook een KR laten openen met extra services, het Premium Account. Hieraan zijn extra kosten verbonden.