Deelnemers aan Energie voor Vervoer hebben een rekening nodig in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Een bedrijf kan alleen een rekening openen als het deelneemt aan de systematiek voor Energie voor Vervoer als:

  • inboeker,
  • bedrijf met een jaarverplichting Hernieuwbare energie vervoer (HEV),
  • bedrijf met rapportageverplichting Brandstoffen Luchtverontreiniging (BL),
  • overboeker: accijnsgoederenplaats (AGP-)vergunninghouder zonder jaar- of rapportageverplichting.

Het REV kent vier faciliteiten, die in verschillende combinaties mogelijk zijn op een rekening. Een inboeker kan bijvoorbeeld ook een jaarverplichting HEV en een rapportageverplichting BL hebben. Het overboeken van Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) is mogelijk bij alle rekeninghouders, behalve die met alleen een rapportageverplichting BL. Bedrijven met een jaarverplichting kunnen via overboekingen HBE’s verkrijgen om aan die verplichting te voldoen.

Combinaties rekeningfaciliteiten REV

 

Inboeken 

 Overboeken

Jaarverplichting HEV

Rapportageverplichting BL

Bedrijf dat alleen inboekt

   

Bedrijf met een jaar- en rapportageverplichting

(√)

Bedrijf met alleen een rapportageverplichting

     

Bedrijf dat alleen overboekt

     

Overzicht rekeninghouders

De NEa publiceert op deze pagina een overzicht met de namen van de rekeninghouders (rechtspersoon) en de faciliteiten die op de rekening beschikbaar zijn: inboeken, overboeken en/of jaarverplichting HEV. Dit overzicht wordt minimaal twee keer per jaar geactualiseerd.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het openen van een rekening in het REV.