Het Register Energie voor Vervoer (REV) is een online systeem waar Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) worden aangemaakt en verhandeld tussen rekeninghouders. Ook maken bedrijven van het REV gebruik om te voldoen aan hun jaarverplichting Hernieuwbare energie vervoer (HEV) of rapportageverplichting Brandstoffen luchtverontreiniging (BL). 

Na inloggen hebben gebruikers toegang tot hun rekening en kunnen zij, afhankelijk van hun gebruikersrol en hun rekeningfaciliteiten:

  • leveringen van hernieuwbare energie inboeken;
  • aan hun jaarverplichting HEV voldoen;
  • HBE’s overboeken;
  • aan hun rapportageverplichting BL voldoen.