Login Register Energie voor Vervoer

Via deze pagina kunt u inloggen op het Register Energie voor Vervoer (REV). Hier vindt u ook informatie over het gebruik van het REV.

Register Energie voor Vervoer momenteel gesloten

De wet- en regelgeving voor Energie voor Vervoer wordt aangepast door het ministerie van I&W. Naar verwachting zullen de wijzigingen medio 2018 in werking treden, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Meer informatie over de wijzigingen leest u hier. Als gevolg van deze wijzigingen is het Register Energie voor Vervoer van 1 april tot 1 juli 2018 gesloten. U kunt in deze periode geen registerhandelingen uitvoeren. Na de heropening kunt u uiteraard wel alle leveringen sinds 1 januari 2018 registreren of inboeken.

Gebruikershulp

Om u wegwijs te maken in het REV, heeft de NEa een uitgebreide registerhandleiding beschikbaar gesteld. De handleiding bevat onder meer schermafdrukken om u zo door de verschillende functionaliteiten van het REV heen te leiden.

Heeft u problemen met inloggen of heeft u vragen over het REV? Neem dan contact op met de Helpdesk NEa. De Helpdesk NEa is geopend op werkdagen tussen 9.00 -12.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.

XML upload faciliteit

Als uw bedrijf grote aantallen aansluitingen of inboekingen wil registreren, kan het handig zijn om gebruik te maken van de XML upload faciliteit. U kunt het administratieve systeem van uw bedrijf zo aanpassen dat er automatisch XML bestanden worden gegenereerd die vervolgens – met enkele handelingen - in het REV kunnen worden geüpload. Neem contact op met de Helpdesk NEa indien uw bedrijf hier interesse in heeft. De NEa stuurt vervolgens het XML schema en een toelichting daarop.

Feestdagen

Op de officiële Nederlandse feestdagen is het REV gesloten. Inloggen is dan niet mogelijk. De feestdagen voor Nederland in 2018 zijn:

  • maandag 2 april
  • vrijdag 27 april
  • donderdag 10 mei
  • maandag 21 mei
  • dinsdag 25 december
  • woensdag 26 december

Registeronderhoud

Het is af en toe noodzakelijk om registeronderhoud te plegen. Het REV is dan tijdelijk niet bereikbaar. De NEa probeert het onderhoud zo te plannen dat u er zo weinig mogelijk last van ondervindt. Jaarlijks op 1 april, of de eerstvolgende werkdag, is het REV standaard gesloten in verband met de jaarafsluiting. Overig langdurig onderhoud (een werkdag of langer) kondigt de NEa aan met een e-mail aan alle gebruikers van het REV. Kortdurend onderhoud wordt gemeld op de inlogpagina. Hier staat dan ook het tijdstip vermeld waarop u naar verwachting weer kunt inloggen.