Energie voor Vervoer

Sinds 2003 verplicht de Europese Commissie (EC) de EU lidstaten om het aandeel hernieuwbare energie in de transport sector te vergroten.

De wet- en regelgeving Energie voor Vervoer heeft als doelstellingen om het aandeel hernieuwbare energie (zoals biobrandstoffen) in vervoer te vergroten en om de broeikasgasuitstoot van vervoersbrandstoffen te verminderen.

De wet- en regelgeving Energie voor Vervoer is aangepast. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de uitvoeringssystematiek van Energie voor Vervoer. Op 1 juli 2018 zijn de titels 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer, het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 in werking getreden.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt momenteel de omzetting voor van het mobiliteitsgedeelte van de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) voor de periode 2022-2030.
Meer informatie over deze ontwikkling: Ontwikkelingen RED2.