In 2020 moet minimaal 10% van de gebruikte energie in het Nederlandse weg- en spoorverkeer bestaan uit energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast moet in 2020 de broeikasgasuitstoot van alle geleverde brandstoffen aan vervoer 6% minder zijn dan in 2010. Deze doelstellingen zijn vertaald in de wet- en regelgeving voor Hernieuwbare energie vervoer (HEV) en in regelgeving voor Brandstoffen luchtverontreiniging (BL).