Energie voor Vervoer

Sinds 2003 verplicht de Europese Commissie (EC) de EU lidstaten om het aandeel hernieuwbare energie in de transport sector te vergroten.

De wet- en regelgeving Energie voor Vervoer heeft als doelstellingen om het aandeel hernieuwbare energie (zoals biobrandstoffen) in vervoer te vergroten en om de broeikasgasuitstoot van vervoersbrandstoffen te verminderen.

De wet- en regelgeving Energie voor Vervoer is aangepast. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de uitvoeringssystematiek van Energie voor Vervoer. Op 1 juli 2018 zijn de titels 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer, het Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 in werking getreden.

Meer informatie over de ontwikkelingen Energie voor vervoer: Ontwikkelingen EV.