Toewijzing ETS 2021-2025

Op deze pagina staat uitleg over het systeem voor de toewijzing van gratis rechten in de vierde handelsperiode. Vervolgens kunt u via deze pagina naar meer gedetailleerde onderwerpen die helpen bij het opstellen en actueel houden van het monitoringsmethodologieplan, het aanvragen van rechten voor nieuwkomers, het melden van een stopzetting van een (sub)installatie, FAQ’s en meer uitleg over carbon leakage en het Nationaal toewijzingsbesluit.

Twee periodes van toewijzing

De toewijzing zal plaatsvinden over twee periodes van vijf jaar, waarbij voor elke periode nieuwe benchmarkwaarden zullen worden vastgesteld. De toewijzing vindt net als in de periode 2013-2020 plaats op basis van subinstallaties. De basis voor het vaststellen van de toewijzing voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn historische productiegegevens en emissies per subinstallatie tussen 2014 en 2018.

Nadat alle lidstaten deze gegevens hebben aangeleverd bij de Europese Commissie, zal de commissie op basis van deze gegevens de nieuwe benchmarkwaarden vaststellen. Benchmarkwaarden worden gebruikt om de toewijzing per subinstallatie te berekenen.

Als er meer rechten worden toegewezen dan er in totaal beschikbaar zijn, zal de Europese Commissie uiteindelijk ook een uniforme correctiefactor vaststellen waarmee de hoeveelheid gratis emissierechten per bedrijf naar beneden kan worden bijgesteld. Het gevolg van deze procedure is dat de definitieve toewijzing naar verwachting pas in het eerste kwartaal van 2021 bekend zal zijn

Tijdlijn proces toewijzing gratis emissierechten

Regels voor toewijzing gratis rechten

De free allocation rules (FAR)  beschrijven de regels voor het toewijzen van gratis emissierechten. De belangrijkste veranderingen uit de FAR ten opzichte van de vorige periode, zijn als volgt:

 1. Hogere eisen aan de methodologische keuzes en het vastleggen daarvan
  • Bij de gegevens die bedrijven moeten overleggen moet ook een monitoringsmethodologieplan  worden gevoegd waarin de gevolgde methodologie wordt beschreven. De FAR beschrijft aan welke eisen deze keuzes moeten voldoen. Dit document zal, net als het huidige monitoringsplan, gedurende de hele periode een belangrijke rol spelen. De NEa zal te zijner tijd een besluit nemen over dit methodologisch document. Bedrijven zullen het document actueel moeten houden.
 2. Meer gegevens vereist
  • Een nieuw element is ook dat er gegevens nodig zijn over de historische emissies per subinstallatie. De Europese Commissie zal deze gegevens gebruiken om nieuwe benchmarkwaarden vast te stellen.
 3. Aparte accreditatie vereist voor verificatie van toewijzingsgegevens
  • Bedrijven moeten de gegevens voorafgaand aan het indienen laten verifiëren door een verificateur die hiervoor specifiek is geaccrediteerd. Voorheen was het voldoende als de verificateur een accreditatie had voor het ETS.
 4.  Jaarlijkse rapportage activiteitsniveau's          
 •            Bedrijven moeten jaarlijks een activiteitsverslag indienen bij de NEa.

Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar?

De wettelijke basis voor het vaststellen van de toewijzing per bedrijf is vastgelegd in de FAR. De Europese Commissie legt deze toewijzingsregels verder uit in verschillende guidances. De NEa raadt bedrijven dan ook aan om de Europese guidances te lezen en te volgen. De definitieve guidances worden door de NEa op haar website gepubliceerd  onder templates en guidances.

De NEa heeft zelf ook een presentatie gemaakt over de toewijzingsregels in de vierde handelsperiode.