Toewijzing ETS 2021-2025

In 2019 hebben bedrijven gegevens verzameld die nodig zijn voor de gratis toewijzing voor de vierde handelsperiode.

Twee periodes van toewijzing

De toewijzing zal plaatsvinden over twee periodes van vijf jaar, waarbij voor elke periode nieuwe benchmarkwaarden  zullen worden vastgesteld. De lidstaten moeten de lijst waarop per bedrijf de gegevens voor de gratis toewijzing voor 2021-2025 worden vermeld, uiterlijk op 30 september 2019 indienen bij de Europese Commissie.

Regels voor toewijzing gratis rechten

De free allocation rules (FAR)  beschrijven de regels voor het toewijzen van gratis emissierechten. De belangrijkste veranderingen uit de FAR ten opzichte van de vorige periode, zijn als volgt:

  1. Hogere eisen aan de methodologische keuzes en het vastleggen daarvan
    • Bij de gegevens die bedrijven moeten overleggen moet ook een monitoringsmethodologieplan  worden gevoegd waarin de gevolgde methodologie wordt beschreven. De FAR beschrijft aan welke eisen deze keuzes moeten voldoen. Dit document zal, net als het huidige monitoringsplan, gedurende de hele periode een belangrijke rol spelen. De NEa zal te zijner tijd een besluit nemen over dit methodologisch document. Bedrijven zullen het document actueel moeten houden.
  2. Meer gegevens vereist
    • Een nieuw element is ook dat er gegevens nodig zijn over de historische emissies per subinstallatie. De Europese Commissie zal deze gegevens gebruiken om nieuwe benchmarkwaarden vast te stellen.
  3. Aparte accreditatie vereist voor verificatie van toewijzingsgegevens
    • Bedrijven moeten de gegevens voorafgaand aan het indienen laten verifiëren door een verificateur die hiervoor specifiek is geaccrediteerd. Voorheen was het voldoende als de verificateur een accreditatie had voor het ETS.