Activiteitsverslag - toewijzing 2021-2025

In de vierde handelsperiode, die loopt van 2021-2030, heeft elke deelnemer aan het EU ETS die gratis emissierechten ontvangt twee nieuwe jaarlijkse verplichtingen:

  1. Het indienen van een geverifieerd activiteitsverslag
  2. Het melden van een eventuele stopzetting van een (sub)installatie

Alle overige meldingen voor toewijzing die in de derde handelsperiode verplicht waren, komen hiermee te vervallen.

In de onderstaande tabel leest u in een notendop wat van u verwacht wordt. Op de onderliggende pagina’s vindt u meer gedetailleerde informatie.

Toewijzingscyclus - activiteitsverslag
©NEa