Carbon leakage 2021-2025

Carbon leakage, of koolstofweglekrisico, speelt een belangrijke rol bij de toewijzing van gratis emissierechten. Er is sprake van carbon leakage als een bedrijf de productie verplaatst van binnen de EU naar buiten de EU vanwege de lasten en kosten door deelname aan het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS). De gratis emissierechten zijn er om dat te voorkomen.

Carbon leakage is ongewenst omdat de uitstoot van CO2 bij productieverplaatsing naar niet EU-landen dan niet meer gereguleerd wordt. Bovendien heeft het een negatief effect op de Europese economie. Het aantal gratis emissierechten dat wordt toegewezen aan een bedrijf om carbon leakage te voorkomen, hangt onder meer af van de ‘carbon leakage-status’ van de activiteiten van het bedrijf.

Niet gekort bij carbon leakage-risico

Voor activiteiten waarvan de Europese Commissie het risico op carbon leakage als significant heeft bepaald, wordt een factor van 100% toegepast op de berekende hoeveelheid emissierechten. Dat betekent dat er als gevolg van de carbon leakage-status niet gekort wordt op het aantal emissierechten dat wordt toegewezen. Wel kunnen andere kortingsfactoren van toepassing zijn op de uiteindelijke toewijzing.

Van 30% in 2021 naar 0% in 2030 bij geen carbon leakage

Voor activiteiten zonder significant risico op carbon leakage wordt een factor toegepast van 30% van de berekende toewijzing in 2021-2025. Vanaf 2026 neemt die factor stapsgewijs af naar 0% in 2030. Daarnaast kunnen andere kortingsfactoren van toepassing zijn. Een bedrijf kan ook slechts gedeeltelijk activiteiten uitvoeren met een risico op carbon leakage.

Sectoren met carbon leakage-status

De Europese Commissie heeft voor de periode 2021-2030 een lijst gepubliceerd met sectoren waarin het risico bestaat op carbon leakage. Onderaan deze pagina vindt u een link naar deze lijst.