Carbon Leakage 2021-2025

Carbon leakage speelt een belangrijke rol bij de toewijzing van gratis emissierechten. Er is sprake van carbon leakage als de productie zich verplaatst van binnen de EU naar buiten de EU vanwege de lasten voor bedrijven door deelname aan emissiehandel.

Carbon leakage is ongewenst omdat de uitstoot van CO2 bij productieverplaatsing naar niet EU-landen niet meer gereguleerd wordt. Bovendien is er sprake van een negatief effect op de Europese economie. Daarom is de hoeveelheid gratis emissierechten die wordt toegewezen mede afhankelijk van de ‘carbon leakage status’ van de activiteiten van een bedrijf.

Geen kortingsfactor bij carbon leakage

Voor activiteiten waarvan de Europese Commissie het risico op carbon leakage als significant heeft bepaald, wordt een factor van 100% toegepast op de berekende hoeveelheid emissierechten. Dat betekent dat er als gevolg van de carbon leakage status geen korting wordt toegepast. Wel kan het zo zijn dat er andere kortingsfactoren van toepassing zijn op de uiteindelijke toewijzing.

Van 30% in 2021 naar 0% in 2030 bij geen carbon leakage

Voor activiteiten waar geen significant risico op carbon leakage bestaat, wordt een factor toegepast van 30% van de berekende toewijzing in 2021-2025. Vanaf 2026 neemt de factor stapsgewijs af naar 0% in 2030. Er kunnen hiernaast ook andere kortingsfactoren van toepassing zijn. Een bedrijf kan ook slechts gedeeltelijk activiteiten uitvoeren die blootstaan aan carbon leakage.

Sectoren met carbon leakage status

De Europese commissie heeft voor de periode 2021-2030 een lijst gepubliceerd met sectoren die worden geacht te zijn blootgesteld aan het risico op carbon leakage. Onderaan deze pagina vindt u een link naar deze lijst.