Documenten - Toewijzing ETS 2021-2025

16 documenten over Toewijzing ETS 2021-2025

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe moet ik de (emissie)gegevens voor de benchmark update (de lichtblauwe kaders in het datarapport) op de juiste manier invullen als ik een warmtebenchmark heb?

Vraag en antwoord

Ik produceer binnen mijn installatie elektriciteit met behulp van noodstroomaggregaten. Moet ik daarvoor de elektriciteitsbalans invullen op het tabblad E Energyflows en de gegevens verantwoorden in het MMP?

Vraag en antwoord

De grenzen van mijn installatie zijn gedurende de periode 2014-2018 gewijzigd. Welke gegevens moet ik hanteren bij mijn aanvraag?

Vraag en antwoord

Wat vul ik in op tabblad E_EnergyFlows onder II, onderdeel l, (regel 188) als binnen de installatie verbruikte warmte?

Vraag en antwoord

Mijn installatie is minder dan één kalenderjaar in bedrijf geweest in 2014-2018. Wat moet ik doen?

Vraag en antwoord

In welke gevallen mag de specifieke emissiefactor van aangevoerde / afgevoerde warmte in de blauwgrijze kaders in het datarapport leeg gelaten worden?

Vraag en antwoord

Hoe onderbouw ik in het monitoringsmethodologieplan een afwijking van de hiërarchische volgorde voor data met betrekking tot de jaren 2014-2028?

Vraag en antwoord

Ik bepaal de hoeveelheid warmte op basis van mijn eigen stoommeters. De preferente methode is “Aflezingen van meetinstrumenten waarop nationale wettelijke metrologische controle wordt uitgeoefend of van meetinstrumenten die voldoen aan de voorschriften krachtens Richtlijn 2014/31/EU of Richtlijn 2014/32/EU”, maar zulke meters zijn gewoon niet beschikbaar. Wat moet ik invullen in het monitoringsmethodologieplan??

Vraag en antwoord

Voor de monitoring van de CO2 emissie gebruik ik standaard waarden en zo heb ik dat ook beschreven in mijn Monitoringsplan. Moet ik nu in het MMP aangeven dat ik gebruik maak van standaardfactoren of moet ik hier aangeven dat ik de methode volg zoals beschreven in het MP.

Vraag en antwoord

Hoe kan ik in het datarapport verwijzen naar de juiste versie van het verificatieverslag?

Vraag en antwoord

Ga naar