Aanvraag gratis toewijzing

Op basis van de regels voor toewijzing van gratis rechten, vindt u hieronder informatie over de doelgroep, toewijzingsmethode,  planning en hulpmiddelen voor het berekenen van de hoeveelheid gratis rechten.

Doelgroep

Alle bedrijven die op 30 juni 2019 een emissievergunning hadden, hebben een aanvraag ingediend voor gratis emissierechten in de periode 2021-2025, of hebben aangegven dat zij geen gratis emissierechten willen of kunnen aanvragen.

Toewijzingsmethode

De toewijzing vindt net als in de periode 2013-2020 plaats op basis van subinstallaties  . De basis voor het vaststellen van de toewijzing voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn historische productiegegevens en emissies per subinstallatie tussen 2014 en 2018.

Nadat alle lidstaten deze gegevens hebben aangeleverd bij de Europese Commissie, zal de commissie op basis van deze gegevens de nieuwe benchmarkwaarden vaststellen. Benchmarkwaarden worden gebruikt om de toewijzing per subinstallatie te berekenen.

Als er meer rechten worden toegewezen dan er in totaal beschikbaar zijn, zal de Europese Commissie uiteindelijk ook een uniforme correctiefactor vaststellen waarmee de hoeveelheid gratis emissierechten per bedrijf naar beneden kan worden bijgesteld. Het gevolg van deze procedure is dat de definitieve toewijzing naar verwachting pas eind 2020 bekend zal zijn

Planning

De NEa hanteert de volgende globale planning voor het aanleveren van gegevens:

Planning

Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar?

De wettelijke basis voor het vaststellen van de toewijzing per bedrijf is vastgelegd in de FAR.De Europese Commissie legt deze toewijzingsregels verder uit in verschillende guidances. De NEa raadt bedrijven dan ook aan om de Europese guidances te lezen en te volgen. De definitieve guidances worden door de NEa op haar website gepubliceerd  onder templates en guidances.