Aanvraag gratis toewijzing

Op basis van de conceptregels voor toewijzing van gratis rechten, vindt u hieronder informatie over de doelgroep, toewijzingsmethode en planning voor het berekenen van de hoeveelheid gratis rechten. Omdat de regels nog niet definitief zijn, kan deze informatie nog wijzigen. U kunt hieraan dus geen rechten ontlenen.

Doelgroep

Alle bedrijven die op 30 juni 2019 een emissievergunning hebben, kunnen een aanvraag doen voor gratis emissierechten in de periode 2021-2025.

Toewijzingsmethode

De toewijzing vindt net als in de periode 2013-2020 plaats op basis van subinstallaties  . De basis voor het vaststellen van de toewijzing voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn historische productiegegevens en emissies per subinstallatie tussen 2014 en 2018.

Nadat alle lidstaten deze gegevens hebben aangeleverd bij de Europese Commissie, zal de commissie op basis van deze gegevens de nieuwe benchmarkwaarden vaststellen. Benchmarkwaarden worden gebruikt om de toewijzing per subinstallatie te berekenen.

Als er meer rechten worden toegewezen dan er in totaal beschikbaar zijn, zal de Europese Commissie uiteindelijk ook een uniforme correctiefactor vaststellen waarmee de hoeveelheid gratis emissierechten per bedrijf naar beneden kan worden bijgesteld. Het gevolg van deze procedure is dat de definitieve toewijzing naar verwachting pas eind 2020 bekend zal zijn

Planning gegevensverzameling

Voor de gegevensverzameling is nodig dat de regels vaststaan. De Europese Commissie gaat ervan uit dat de gewijzigde regels free allocation rules (FAR) in december 2018 definitief zullen zijn. In de Europese richtlijn is voor lidstaten een deadline opgenomen van 30 september 2019 voor het aanleveren van de toewijzingsgegevens van de bedrijven. Op basis hiervan hanteert de NEa de volgende conceptplanning voor het aanleveren van gegevens:

Planning gegevensverzameling

Januari - december 2020

Wat kunt u nu al doen?

De Free Allocation Rules zijn nog niet definitief, dus de NEa kan nog geen uitsluitsel geven over welke gegevens u precies moet gaan aanleveren.

Wel kunt u alvast nagaan welke gegevens u eerder per subinstallatie heeft moeten aanleveren en controleren of deze gegevens voor de periode 2014-2018 ook beschikbaar zijn. Verdere relevante vragen om na te lopen zijn: Is er bijvoorbeeld voldoende kennis in huis om dit zelf te doen? Zo ja, zijn de medewerkers met de juiste kennis beschikbaar in de juiste periode? Welke verificatiebureaus zijn er beschikbaar in de periode voor 1 juli 2019? Houd er rekening mee dat het opstellen en laten verifiëren van het emissieverslag deels in dezelfde periode zal gebeuren.