Melden stopzetten (sub)installatie

Bij stopzetting van een (sub)installatie bent u verplicht dit te melden aan de NEa. Deze meldplicht is onderdeel van de nalevingscyclus monitoren activiteiten voor de toewijzing van gratis rechten. Alle overige meldplichten in relatie tot de toewijzing (daling activiteitsniveau, significante inkrimping en melding fysieke verandering) zijn met de start van de 4e handelsperiode op 1 januari 2021 vervangen door de algemene verplichting van het jaarlijkse activiteitsverslag.