Monitoringsmethodologieplan (MMP)

Vanaf de 4e handelsperiode moet elk EU ETS-bedrijf dat gratis emissierechten ontvangt naast het monitoringsplan (MP) ook een monitoringsmethodologieplan (MMP) hebben. Het MMP beschrijft de monitoringsmethode voor de gegevens waarover met ingang van 2021 jaarlijks gerapporteerd moet worden. Deze nieuwe rapportage heet het activiteitsverslag. Net als het emissieverslag heeft het activiteitsverslag betrekking op het voorgaande kalenderjaar.

MMP

Bedrijven hebben in 2019 een eerste versie van hun MMP ingediend als onderdeel van de aanvraag voor gratis emissierechten. Deze versie van het MMP hoefde alleen nog maar de methodiek te beschrijven voor het monitoren van de toewijzingsgegevens over de periode 2014-2018.

Vanaf 2021 moet het MMP ook de monitoringsmethode beschrijven voor de gegevens in de jaarlijkse rapportage van toewijzingsgegevens: het activiteitsverslag, dat met ingang van 2021 verplicht is. Hiermee voldoet het MMP aan de eisen uit de Free Allocation Rules (FAR).

Daarnaast is het actueel houden van het MMP onderdeel van de nalevingscyclus van het monitoren van activiteiten voor de toewijzing van gratis emissierechten. Bedrijven met een goedgekeurd MMP hebben de plicht om regelmatig te controleren of de meest recente versie van het MMP overeenkomt met de aard en werking van de installatie en vatbaar is voor verbetering. Meer informatie over het melden van wijzigingen vindt u hier.

Besluitvorming MMP

De NEa neemt een besluit over het MMP. Begin 2021 moest elk bedrijf een goedgekeurd MMP hebben voor het laten verifiëren en indienen van het eerste activiteitsverslag.

Let op: Bent u een nieuwe deelnemer aan het EU ETS en wilt u gratis emissierechten aanvragen? Dan heeft u een emissievergunning en een door de NEa goedgekeurd MMP nodig. Meer informatie over het aanvragen van emissierechten als nieuwkomer vindt u hier

Hulpmiddelen

Voor het opstellen en actueel houden van uw MMP is voorlichtingsmateriaal beschikbaar in de vorm van (gesproken) presentaties en voorbeelden voor eenvoudige en complexe installaties. Dit voorlichtingsmateriaal vindt u hier.