Vervangend nationaal toewijzingsbesluit

Op 23 juni 2021 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat het vervangend nationaal toewijzingsbesluit (NTB) broeikasgasemissierechten vastgesteld. In dit NTB staat de berekening van het aantal toegewezen gratis emissierechten per bedrijf voor de jaren 2021-2025.

Het vervangend NTB bestaat uit 3 onderdelen:

  • Het nationaal toewijzingsbesluit zelf.
  • Bijlage I bij dit besluit.
  • De bedrijfsspecifieke Bijlage II voor elk bedrijf dat in het besluit is opgenomen.

Het besluit en Bijlage I zijn openbaar en kunt u onderaan deze pagina downloaden. Bijlage II is verzonden aan de betrokken bedrijven via de beveiligde omgeving van het NEa-loket.