Opt out periode 2021-2025

Deze pagina geeft informatie over de mogelijkheid van een opt out voor de periode 2021-2025. “Opt out” betekent hier: toestemming krijgen om, bij wijze van uitzondering, niet deel te nemen aan het EU ETS, hoewel de installatie wel aan een van de deelnamecriteria voldoet.

Installaties met emissies lager dan 2500 ton CO2

De Europese richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid voor het toekennen van een opt out aan gevestigde installaties met jaarlijkse emissies lager dan 2500 ton CO2, emissies uit biomassa niet meegerekend, in de jaren 2016, 2017 en 2018.

De opt out blijft van kracht zolang de emissies van de betrokken installatie onder de 2500 ton CO2 blijven. Wanneer deze drempel toch wordt overschreden moet de installatie dit melden aan de NEa. In dat geval  treedt  de betrokken installatie weer toe tot het EU ETS, en blijft in ieder geval deelnemer tot en met 2025.

Opt out op basis van beperkt aantal draaiuren niet mogelijk

De Europese richtlijn geeft ook een mogelijkheid om reserve-eenheden uit te zonderen als zij minder dan 300 uur in werking zijn. De interpretatie die de Europese commissie geeft aan deze mogelijkheid is beperkt: alleen als de volledige installatie minder dan 300 uur in werking is kan de installatie worden uitgezonderd van het ETS. Vanwege de beperkte meerwaarde van deze regel is het daarom niet mogelijk om een opt out te verkrijgen op basis van draaiuren.

Installaties met emissies tussen 2.500 en 25.000 ton CO2 per jaar

Deze installaties kunnen worden uitgesloten als voldaan is aan een aantal voorwaarden, zoals beschreven in artikel 27 van de richtlijn, waaronder de eis dat er sprake moet zijn van gelijkwaardige maatregelen (bijvoorbeeld een sector systeem) om de emissies te reduceren. In Nederland zijn er tot nu toe geen installaties uitgezonderd onder deze voorwaarden, omdat het implementeren van gelijkwaardige maatregelen veel inspanning kost van bedrijven en er door de Europese Commissie erg streng wordt beoordeeld op de gelijkwaardigheid.