Opt-out periode 2021-2025

Deze pagina geeft informatie over de mogelijkheid tot het aanvragen van een opt-out voor de periode 2021-2025.

Installaties met emissies lager dan 2500 ton CO2

De Europese richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid voor het toekennen van een opt-out aan installaties met jaarlijkse emissies lager dan 2500 ton CO2 in de jaren 2016, 2017 en 2018. Installaties die hiervan gebruik willen maken moeten zich voor 30 juni 2019 aanmelden bij de NEa. Over de te volgen procedure worden bedrijven nog nader geïnformeerd.

De opt-out blijft van kracht zolang de emissies van de betrokken installatie onder de 2500 ton CO2 blijven. Als deze drempel wordt overschreden, zal de betrokken installatie tot het EU ETS toetreden.

Wel gratis emissierechten aanvragen
Installaties die gebruik willen maken van een opt-out onder deze regeling, hebben wel de mogelijkheid gratis rechten aanvragen. Deze rechten worden in principe niet toegekend, maar zijn bedoeld voor de situatie waarin een installatie de drempelwaarde overschrijdt en daarom weer toetreedt tot het EU ETS. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om geen gratis rechten aan te vragen. Er is later echter geen mogelijkheid om dit voor de periode 2021-2025 alsnog te doen.

Opt-out niet mogelijk op basis van beperkt aantal draaiuren

De Europese richtlijn geeft ook een mogelijkheid om reserve-eenheden uit te zonderen als zij minder dan 300 uur in werking zijn. De interpretatie die de Europese commissie geeft aan deze mogelijkheid is beperkt: alleen als de volledige installatie minder dan 300 uur in werking is kan de installatie worden uitgezonderd van het ETS. Vanwege de beperkte meerwaarde van deze regel is het daarom op dit moment niet mogelijk om een opt-out te verkrijgen op basis van draaiuren.