Guidances toewijzing emissierechten

Voor het invullen van het monitoringsmethodologieplan (MMP) en het NIMs datarapport heeft de Europese Commissie uitgebreide guidances opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van alle guidances die tot nu toe gepubliceerd zijn. Het MMP is tegenwoordig opgenomen in het EHP, waar ook het activiteitsverslag van te downloaden is. Het format voor het NIMs datarapport kunt u opvragen bij de NEa Helpdesk.

Guidances

Guidances voor de toewijzing van gratis emissierechten in 2021-2025
Guidance 1 Geeft een algemene beschrijving van de toewijzingssystematiek.
Guidance 2 Geeft uitleg over de toepassing van de toewijzingssystematiek op een installatie. GD2 geeft ook uitleg over de gevolgen voor de toewijzing als een sector juist wel of juist niet gevoelig is voor carbon leakage.
Guidance 3 Geeft gedetailleerde uitleg over de data die moeten worden aangeleverd bij de aanvraag van gratis emissierechten voor 2021-2025. Het document volgt de structuur van het datarapport dat gebruikt moet worden.
Guidance 4 Gaat in op het verificatieproces.
Guidance 5

Geeft:

a. een korte, toegankelijke omschrijving van de toewijzing van gratis emissierechten in het EU ETS.
b. een beschrijving van de nieuwe monitorings- en rapportagecyclus met betrekking tot toewijzingsgegevens.
c. uitleg over de eisen die worden gesteld aan het monitoringsmethodologieplan.

Guidance 6 Geeft specifieke uitleg over de toewijzingssystematiek wanneer er sprake is van warmtestromen over de installatiegrenzen heen (import en export).
Guidance 7 Geeft uitleg over de jaarlijkse aanpassing van de toewijzing in de 4e handelsperiode.
Guidance 8 Gaat over restgassen en procesemissies.
Guidance 9 Geeft een gedetaileerde beschrijving van alle 52 productbenchmarks.

Guidance 

10

Gaat over de toewijzing bij fusies en splitsingen.