Templates en guidances

Voor het invullen van het monitoringsmethodologieplan (MMP) en het datarapport heeft de Europese Commissie uitgebreide guidances opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van alle guidances die tot nu toe gepubliceerd zijn. De templates voor het datarapport en MMP beschikbaar als download in uw persoonlijke omgeving in het NEa-loket. De templates zijn ook op te vragen via de helpdesk.

Guidances

Guidances voor de aanvraag van gratis emissierechten 2021-2025
Guidance 1 Geeft een algemene beschrijving van de toewijzingssystematiek.
Guidance 2 Geeft uitleg over de toepassing van de toewijzingssystematiek op een installatie. GD2 geeft ook uitleg over de gevolgen voor de toewijzing als een sector juist wel of juist niet gevoelig is voor carbon leakage.
Guidance 3 Geeft gedetailleerde uitleg over de data die moeten worden aangeleverd bij de aanvraag van gratis emissierechten voor 2021-2025. Het document volgt de structuur van het datarapport dat gebruikt moet worden.
Guidance 4 Gaat in op het verificatieproces.
Guidance 5

Heeft drie doelen:

- Geeft een korte, toegankelijke omschrijving van de toewijzing van gratis emissierechten in het EU ETS
- Geeft een beschrijving van de nieuwe monitorings- en rapportagecyclus met betrekking tot toewijzingsgegevens
- Geeft uitleg over de eisen die worden gesteld aan het monitoringsmethodologieplan

Guidance 6 Geeft specifieke uitleg over de toewijzingssystematiek wanneer er sprake is van warmtestromen over de installatiegrenzen heen (import en export).
Guidance 8 Gaat over restgassen en procesemissies
Guidance 9 Geeft een gedetaileerde beschrijving van alle 52 productbenchmarks