In mijn installatie is een grote hoeveelheid relevante meters aanwezig. Moet ik alle meters opnemen in het MMP?

In principe wel. In uitzonderingsgevallen kan het zo zijn dat er te veel meters zijn om op te nemen. In dat geval kunt u een vereenvoudigd schema maken, waarbij u:

  • de meters gegroepeerd weergeeft, zodat het schema wel compleet is maar niet te gedetailleerd, of
  • alleen de belangrijkste meters weergeeft.

De NEa beoordeelt of deze informatie voldoende is.