Ik bepaal de hoeveelheid warmte met een combinatie van methoden. Hoe geef ik dit correct aan in het MMP?

Dit doet u bijvoorbeeld met behulp van:

  • verschillende soorten meters (deels wel en deels niet onder eigen controle)
  • meters in combinatie met indirecte bepaling op grond van brandstofinput en rendement

Het MMP biedt ruimte voor maximaal drie gegevensbronnen. Als u meer dan drie gegevensbronnen gebruikt, dan vult u de drie belangrijkste gegevensbronnen in. Bij de beschrijving van de toegepaste methodologie geeft u vervolgens een volledige beschrijving.