Ik produceer binnen mijn installatie elektriciteit met behulp van noodstroomaggregaten. Moet ik in het MMP een methode beschrijven voor het bepalen van de gegevens voor de elektriciteitsbalans op het tabblad E Energyflows van het activiteitsverslag / datarapport?

In geval van noodstroomaggregaten hoeft u geen methode op te nemen in het MMP voor het bepalen van de gegevens voor de elektriciteitsbalans (en mag u deze balans dus leeg laten) als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  1. Elektriciteit die wordt opgewekt door testen van de noodstroomaggregaten is de enige elektriciteit die binnen de installatie wordt opgewekt.
  2. Er is sprake van een warmte-, brandstof- of productbenchmark waarbij uitwisselbaarheid van elektriciteit en warmte niet relevant is
  3. De installatie is geen elektriciteitsopwekker.
  4. Bij het bepalen van de totale inzet van brandstoffen en bij de totale directe emissies wordt de brandstofinzet voor noodstroomaggregaten wel meegenomen. Deze emissies worden niet toegedeeld aan een van de subinstallaties.
  5. In het MMP beschrijft u dat er noodstroomaggregaten aanwezig zijn, waarvoor geen elektriciteitsbalans is opgesteld.