Ik produceer binnen mijn installatie elektriciteit met behulp van noodstroomaggregaten. Moet ik daarvoor de elektriciteitsbalans invullen op het tabblad E Energyflows en de gegevens verantwoorden in het MMP?

In geval van noodstroomaggregaten mag de elektriciteitsbalans leeg gelaten worden als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  1. Elektriciteit die wordt opgewekt door testen van de noodstroomaggregaten is de enige elektriciteit die binnen de installatie wordt opgewekt.
  2. Er is sprake van een warmte, brandstof of productbenchmark waarbij uitwisselbaarheid van elektriciteit en warmte niet relevant is
  3. De installatie is geen elektriciteitsopwekker. U heeft op tabblad A installationdata de vraag in sectie II, I a) ontkennend ingevuld.
  4. Op het tabblad D emissions wordt de brandstof voor de noodstroomaggregaten meegenomen bij de totale inzet van brandstoffen voor energie en de emissies bij de totale directe emissies opgevoerd. Deze emissies worden niet toegedeeld aan een van de subinstallaties en moeten als overige emissies worden getoond op het tabblad Summary in regel 110 van het datarapport.
  5. In het MMP beschrijft u dat er noodstroomaggregaten aanwezig zijn, waarvoor geen elektriciteitsbalans is opgesteld.