Hoe onderbouw ik in het monitoringsmethodologieplan een afwijking van de hiërarchische volgorde voor data met betrekking tot de jaren 2014-2028?

In het monitoringsmethodologieplan beschrijft u hoe, conform de vereisten in de FAR, de gegevens zijn verzameld voor de basisjaren 2014-2018. Als u voor een of meerdere parameters de hiërarchische volgorde niet heeft gevolgd, dan hoeft u voor deze periode niet te verantwoorden waarom dat zo is. De NEa beschouwt het toepassen van een niet beschikbare monitoringsmethodologie in het verleden per definitie als technisch onhaalbaar.