Bij welke subinstallatie hoort de warmte van mijn CV-ketels voor kantoorverwarming?

Als u een productbenchmark heeft dan is de toewijzing voor de CV-ketels al meegenomen in de productbenchmark. U kunt dan niet apart de warmte van de CV-ketel opvoeren in een warmtebenchmark subinstallatie. Als u geen productbenchmark subinstallatie(s) heeft dan kunt u de warmte van de CV-ketel meenemen onder de warmtebenchmark subinstallatie. Zie verder guidance 2.