Wat vul ik in op tabblad E_EnergyFlows onder II, onderdeel l, (regel 188) als binnen de installatie verbruikte warmte?

Het is de bedoeling dat u hier rapporteert over verbruik binnen uw installatie ongeacht de herkomst, met uitzondering van warmteverbruik binnen productbenchmarks en warmte voor elektriciteitsproductie.