Toewijzing EU ETS luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het EU-ETS konden in 2011 gratis emissierechten aanvragen over tonkilometergegevens in 2010. Voor nieuwkomers en luchtvaartmaatschappijen met een snel groeiend aantal luchtvaartbewegingen kon in 2015 een toewijzing worden aangevraagd over tonkilometergegevens in 2014. Deze toewijzingen blijven in stand tot 2023. De Europese regels geven op dit moment geen mogelijkheid om extra toewijzing aan te vragen.

Berekening toewijzing

De toewijzing voor luchtvaartmaatschappijen wordt berekend op basis van het aantal tonkilometergegevens in 2010 of 2014 vermenigvuldigd met een benchmark die door de Europese Commissie is vastgesteld. De toewijzing blijft tot 2021 gelijk en daalt na 2021 met een lineaire factor van 2,2% per jaar. De toewijzing wordt niet bijgesteld als een maatschappij meer of minder gaat vliegen. Dat betekent dat er niet altijd een directe relatie is tussen de emissies en de toewijzing die een maatschappij ontvangt.

Beperkte scope

In de periode 2013 tot 2023 is er een beperkte scope van kracht voor de luchtvaart. De toewijzing die luchtvaartmaatschappijen ontvangen is daarom naar beneden bijgesteld, zodat ook de toewijzing in overeenstemming is met de beperkte scope.

Meer informatie

Meer informatie over de toewijzing van gratis rechten is te vinden op de website van de Europese Commissie en de FAQ van de Europese commissie.