Carbon leakage

Carbon leakage speelt een belangrijke rol bij de toewijzing van gratis emissierechten. Er is sprake van carbon leakage als de productie zich verplaatst van binnen de EU naar buiten de EU vanwege de lasten voor bedrijven door deelname aan emissiehandel.

Carbon leakage is ongewenst omdat de uitstoot van CO2 bij productieverplaatsing naar derde landen niet meer gereguleerd wordt. Bovendien is er sprake van een negatief effect op de Europese economie. Daarom wordt afhankelijk van de ‘carbon leakage status’ van de activiteiten van een bedrijf, een groter of kleiner deel van de berekende hoeveelheid gratis emissierechten toegewezen.

100% gratis toewijzing bij carbon leakage

Voor activiteiten waarvan de Europese Commissie het risico op carbon leakage als significant heeft bepaald, wordt 100% van de berekende hoeveelheid emissierechten kosteloos toegewezen.

Van 80% naar 30% gratis toewijzing bij geen carbon leakage

Voor activiteiten waar geen significant risico op carbon leakage bestaat, wordt in 2013 80% van de emissierechten gratis toegewezen en zal deze hoeveelheid elk jaar afnemen tot 30% in 2020. Een bedrijf kan ook slechts gedeeltelijk activiteiten uitvoeren die blootstaan aan carbon leakage.

Sectoren met carbon leakage status

Informatie over welke activiteiten zijn blootgesteld aan carbon leakage kunt u vinden in het document Sectoren carbon leakage. De Europese Commissie heeft de sectorenlijst voor de periode 2015-2019 opnieuw integraal vastgesteld. 

Carbon leakage 2021-2030

Verdere informatie over carbon leakage in de vierde handelsperiode (2021-2030) leest u hier op onze website.