Gratis toewijzing van emissierechten

De meeste bedrijven die verplicht deelnemen aan EU ETS krijgen aan het begin van elk kalenderjaar een hoeveelheid gratis emissierechten. Deze hoeveelheid is voor alle deelnemers op basis van historische productiegegevens vastgesteld tot en met 2020 in het Nationaal Toewijzingsbesluit (NTB). Maar in sommige situaties kan deze hoeveelheid nog aangepast worden.