Aanvraag toewijzing emissierechten

Bedrijven die nieuw aan EU ETS gaan deelnemen, komen mogelijk in aanmerking voor gratis emissierechten uit de nieuwkomersreserve. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen.  Ook bedrijven met een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding kunnen (extra) gratis rechten aanvragen.

Emissievergunning nodig

Nieuwe deelnemers aan EU ETS moeten allereerst beschikken over een emissievergunning. Daarna kunnen zij mogelijk aanspraak maken op toewijzing van gratis emissierechten. De Leidraad toewijzing emissierechten 2013-2020 geeft uitgebreide toelichting op de regels voor de toewijzing aan ‘nieuwkomers’.

Hoe vraagt u rechten aan?

Een aanvraag voor toewijzing van gratis emissierechten moet u binnen 1 jaar na de startdatum van de inrichting of capaciteitsuitbreiding indienen bij de NEa.

In de Leidraad toewijzing emissierechten 2013-2020 vindt u terug welke datum als startdatum geldt. Het document geeft uitgebreide toelichting op de mogelijkheden om gratis toewijzing te verkrijgen. Om als nieuwe deelnemer gratis emissierechten aan te vragen doet u het volgende:

  • U vult het formulier Aanvraag of wijziging van kosteloos toegewezen emissierechten
  • U stelt een methodologierapport op met achtergrondinformatie en toelichting op de gegevens die u in het formulier heeft ingevuld (zie format onder “documenten”)
  • U laat de de aanvraag verifiëren door een onafhankelijke verificateur (zie Verificatie en accreditatie ETS).
  • Het  methodologierapport en de verificatieverklaring kunt u uploaden via het NEa-loket. Wanneer u nog geen toegang heeft tot de beveiligde omgeving, kunt u inloggegevens aanvragen bij de Helpdesk NEa.

Methodologierapport

Bij een aanvraag voor toewijzing van extra gratis emissierechten, bijvoorbeeld in geval dat een bestaande inrichting uitbreidt, stelt u ook een methodologierapport op met achtergrondinformatie en toelichting op de gegevens die u in het aanvraagformulier heeft ingevuld. Voor het methodologierapport is een invulformat beschikbaar.