Veiling van emissierechten

In de 3e fase (2013-2020) van het EU ETS vervangt veilen geleidelijk het gratis toewijzen als de belangrijkste methode voor het toewijzen van emissierechten. Veilen heeft als groot voordeel dat het in vergelijking met andere toewijzingsmethoden simpel, transparant en efficiënt is.

Soorten emissierechten bij veilen

Er worden 2 typen emissierechten geveild: EUA’s en AEUA’s. Zowel bedrijven als luchtvaartmaatschappijen kunnen EUA’s gebruiken om hun emissies mee te compenseren. AEUA’s zijn alleen door luchtvaartmaatschappijen te gebruiken voor nalevingsdoeleinden.

Aantal te veilen emissierechten

In totaal zal ongeveer de helft van het totale aantal EUA’s in de 3e fase van het EU ETS geveild worden. In 2015 zullen in totaal ongeveer 385 miljoen emissierechten geveild worden. 24 miljoen (3,2%) emissierechten zijn van Nederland.

Voor de luchtvaartsector geldt dat 15% van de AEUA’s tijdens de periode 2013-2020 geveild zal worden.

Veilen emissierechten

Sinds eind 2012 neemt Nederland deel aan de gezamenlijke veiling van (inmiddels) 25 lidstaten, het zogenaamde common-auctionplatform. De Nederlandse rechten worden op dat platform geveild. Het gaat hier om zowel EUA’s als AEUA’s.

Wie de veilingen uitvoert

Het Duitse handelsplatform EEX is door de Europese Commissie aangewezen als het gezamenlijke veilingplatform. Duitsland en Polen laten hun emissierechten ook door EEX veilen, maar doen dat ieder voor zich. Het Verenigd Koninkrijk heeft ICE Futures Europe als veilingplatform aangewezen.

Format veilingen in de praktijk

De veilingen gebruiken het volgende format:

Enkele ronde (single round): bieders brengen hun biedingen uit binnen een vooraf vastgestelde tijdsperiode.

Gesloten bod (sealed bid): bieders brengen hun biedingen uit zonder dat zij de biedingen van andere bieders te zien krijgen.

Uniforme prijs (uniform price): elke succesvolle bieder betaalt dezelfde prijs per emissierecht, ongeacht de biedprijs.

Partijen die meedoen aan veilingen

De volgende partijen mogen in principe aan de veilingen meedoen:

  • Bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die verplicht aan het EU ETS deelnemen (met inbegrip van moederondernemingen, dochterondernemingen of verbonden ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep ondernemingen als een bedrijf of luchtvaartmaatschappijen);
  • Over een vergunning beschikkende beleggingsondernemingen;
  • Over een vergunning beschikkende kredietinstellingen;
  • Andere intermediairs die specifiek toestemming hebben ontvangen van hun nationale autoriteit (in Nederland is dit de AFM), voor het bieden voor eigen rekening dan wel namens cliënten.

Potentiële bieders moeten voldoen aan zowel de toelatingseisen zoals die zijn vastgelegd in de Europese veilingverordening 1031/2010 als de toelatingseisen van EEX en/of ICE Futures Europe. 

Tijdstip veilingen

EEX en ICE Futures Europe hebben allebei een veilingkalender op hun website gepubliceerd. De kalenders bevatten informatie over de data waarop de veilingen plaatsvinden en over het aantal emissierechten dat op deze data geveild zal worden.

Rol van de NEa

De NEa is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen om tijdens de veilingen als veiler op te treden. De veiler is een onafhankelijke partij die allereerst verantwoordelijk is voor het veilen van de emissierechten. Daarnaast zorgt de veiler er ook voor dat de opbrengsten van de veilingen op de correcte overheidsrekening terecht komen. De NEa volgt de veilingen en brengt een jaarverslag uit over de veilingen vanuit de Nederlandse context.