Is het waar dat de grote industrie meer profiteert dan kleine bedrijven?

De toewijzingsregels zijn gelijk voor elk bedrijf binnen het EU ETS. Wel is het zo dat grote bedrijven vaker activiteiten uitvoeren die aangemerkt zijn als carbon leakage.