Is er voor ieder product een productbenchmark?

Nee. Voor de situaties waarbij er geen productbenchmark beschikbaar is (dit geldt voor ca. 15% van alle gratis toegewezen emissierechten), wordt de gratis toewijzing berekend aan de hand van historisch warmtegebruik, of aan de hand van historisch brandstofverbruik.