Krijgen bedrijven nu nog steeds teveel gratis emissierechten?

Meestal niet. Gemiddeld ontvangen de ETS-bedrijven in de 3e fase minder emissierechten dan dat zij jaarlijks nodig hebben om hun CO2-uitstoot te compenseren. Dat heeft te maken met de volgende redenen:

- Er worden geen gratis emissierechten verstrekt voor elektriciteitsopwekking;

- Er worden minder gratis emissierechten verstrekt als er geen sprake is van carbon leakage;

- Veel industriƫle bedrijven presteren nog niet op het niveau van de beste 10% en krijgen op grond van de productbenchmark dan minder emissierechten dan dat ze nodig hebben, ook al is er sprake van carbon leakage.

- Er is een algemene korting van 12% toegepast op alle toewijzingen omdat er onvoldoende gratis rechten beschikbaar waren voor de berekende toewijzing voor alle bedrijven.