Wat is een productbenchmark?

Een productbenchmark is een maat voor de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het productieproces van een specifiek product (hoeveelheid CO2 per ton geproduceerd product). De voor de toewijzing gehanteerde productbenchmarks zijn voor de gehele EU vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de 10% best presterende installaties in een bedrijfstak. De best presterende installaties zijn hier dus de installaties met de laagste CO2-uitstoot per ton product. Voor 52 energie-intensieve producten zijn productbenchmarks bepaald.