Hoe ziet de toekomst eruit?

In 2021 begint de 4e fase van het EU ETS. Deze fase loopt van 2021 t/m 2030. De regels voor de gratis toewijzing van emissierechten zullen wederom worden aangescherpt. Hieronder staan de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op een rijtje:

- Het aantal emissierechten dat gratis wordt toegewezen neemt verder af. Volgens de Europese Commissie is het de verwachting dat er tijdens de gehele 4e fase ongeveer 6,3 miljard emissierechten gratis worden toegewezen;

- Het Europese plafond daalt vanaf 2021 jaarlijks met 2,2%;

- Voor activiteiten die niet aan carbon leakage blootgesteld zijn, ontvangen bedrijven tot en met 2026 jaarlijks 30% van de berekende toewijzing; daarna wordt de gratis toewijzing voor deze activiteiten geleidelijk uitgefaseerd.

- Bij de berekening van de gratis toewijzing zal gebruik worden gemaakt van strengere (product)benchmarks;

- De gratis toewijzing zal de productie van bedrijven beter volgen.