Bij sommige bedrijven is er een groot verschil tussen de gratis toewijzing en de gerapporteerde CO2-uitstoot. Hoe komt dit?

De hoeveelheid gratis emissierechten voor een bedrijf is niet gebaseerd op de CO2-uitstoot van dat bedrijf. Als er een groot verschil is tussen de gratis toewijzing en de gerapporteerde CO2-uitstoot,   heeft dit meestal te maken met de berekening van de gratis toewijzing in de situatie dat er meerdere bedrijven aan elkaar gekoppeld zijn.

Dit is bijvoorbeeld het geval als er warmte wordt getransporteerd van het ene bedrijf (A) naar het andere bedrijf (B). In de toewijzingsregels is bepaald dat de ontvanger van warmte (B) gratis emissierechten ontvangt. De warmteproducent (A) ontvangt geen emissierechten maar moet wel de CO2-uitstoot rapporteren en emissierechten inleveren.

Waarom is dit zo geregeld?

In de situatie zoals hierboven beschreven, zal bedrijf A de kosten van de CO2-uitstoot doorberekenen aan bedrijf B. In onderling overleg maken bedrijven daar afspraken over. Bedrijf B wordt op deze manier gestimuleerd om zo zuinig mogelijk met de warmte om te gaan. Daarnaast wordt bedrijf B zo ook aangemoedigd om zijn warmte te betrekken bij warmteproducenten die minder CO2-uitstoot hebben en daardoor goedkoper zijn.