De NEa voert toezicht uit om te constateren of bedrijven de wettelijke verplichtingen naleven. Het toezicht bestaat uit toezichtbezoeken en controles in de vorm van bureaustudies.

De NEa wil door toezicht een zo hoog mogelijke naleving realiseren, maar wel op een manier dat de last voor bedrijven zo klein mogelijk is. De NEa voert haar toezicht risicogestuurd uit. Analyse van de bedrijven, signalen en overige relevante informatie bepalen de te controleren bedrijven, informatiebronnen en toezichtmethoden. Daarbij steunt de NEa voor zover mogelijk op toezicht door andere bevoegde gezagen zoals de Belastingdienst.

Op welke manier de NEa ingrijpt om naleving af te dwingen, vormt onderdeel van handhaving.