Achtergronddocument verwerking transacties CO2-register

Het moment waarop een transactie in het CO2-register verwerkt wordt, is afhankelijk van het transactietype en het tijdstip waarop de transactie wordt bevestigd. Deze factsheet legt uit welke regels het register hanteert voor de verwerking van transacties.