Inleveren van emissierechten

Alle bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen, moeten elk jaar op 30 april minstens net zoveel emissierechten (European Union Allowances  (EUA’s) of Aviation European Union Allowances (AEUA’s)) hebben ingeleverd als zij aan CO2 hebben uitgestoten. Door de emissierechten in te leveren, compenseren de deelnemers hun uitstoot van het voorgaande jaar en sluiten ze het handelsjaar af.

Regels voor inleveren emissierechten

Inleveren van emissierechten kan alleen vanaf een (luchtvaart)exploitanttegoedrekening plaatsvinden. Een rekeningbevoegde moet de transactie invoeren en een fiatteur moet de transactie goedkeuren. Als er geen fiatteur aan een rekening gekoppeld is, moet een 2e rekeningbevoegde de transactie goedkeuren. Het register verwerkt de transactie direct na de goedkeuring, ongeacht het moment waarop de transactie is goedgekeurd.