Verwerking transacties

Het moment waarop een transactie verwerkt wordt, hangt af van verschillende factoren. Een belangrijke factor is het type transactie dat wordt uitgevoerd. Hierbij maakt het register onderscheid tussen enerzijds het inleveren, omruilen en annuleren van emissierechten, en anderzijds het overboeken van emissierechten van de ene rekeninghouder naar de andere.

Regels inleveren, omruilen en annuleren

De belangrijkste regels voor het inleveren, omruilen en annuleren van emissierechten zijn:

  • het invoeren van de transactie kan op elk moment van de dag en de week;
  • de transactie moet altijd worden goedgekeurd door een 2e gebruiker: door een fiatteur of, als er geen fiatteur aan de rekening gekoppeld is, door een tweede rekeningbevoegde;
  • de transactie wordt direct door het register verwerkt, ongeacht het tijdstip waarop de transactie is goedgekeurd.

Regels overboeken

Bij het overboeken van emissierechten gelden andere regels. De belangrijkste regels voor het overboeken van emissierechten zijn:

  • het invoeren van de transactie kan op elk moment van de dag en de week;
  • vanaf een exploitanttegoedrekening, luchtvaartexploitantrekening, persoonstegoedrekening en Kyoto-rekening kan alleen een overboeking naar een vertrouwde tegenrekening plaatsvinden;
  • vanaf een handelsrekening kan een overboeking zowel naar een vertrouwde als een niet-vertrouwde tegenrekening plaatsvinden;
  • bij een overboeking naar een vertrouwde tegenrekening is goedkeuring door een fiatteur niet verplicht. Let wel: als er een fiatteur aan de rekening gekoppeld is, zal deze de transactie altijd moeten goedkeuren;
  • bij een overboeking vanaf een handelsrekening naar een niet-vertrouwde tegenrekening is goedkeuring door een fiatteur altijd verplicht;
  • alleen een overboeking van een handelsrekening naar een vertrouwde tegenrekening wordt direct verwerkt. Alle overige overboekingen worden pas na een controleperiode van 26 uur verwerkt.

Timing

Naast bovenstaande factoren is ook het tijdstip waarop een rekeningbevoegde een overboeking invoert (en vervolgens de fiatteur de overboeking zo nodig goedkeurt), bepalend voor het moment waarop de overboeking daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Overboekingen worden alleen verwerkt op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Op weekdagen die op officiële feestdagen vallen worden géén overboekingen doorgevoerd. Wanneer géén controleperiode van 26 uur geldt, wordt de overboeking direct na invoeren (en zo nodig fiatteren) uitgevoerd.

Meer informatie over de verwerking van transacties vindt u in de factsheet 'Verwerking transacties'.