Vrijwillig annuleren van emissierechten

Door vrijwillig annuleren van emissierechten worden emissierechten blijvend uit het emissiehandelssysteem verwijderd. Dit gebeurt door de te annuleren emissierechten op een annuleringsrekening te storten. Zodra rechten op de annuleringsrekening staan, kunnen ze daar nooit meer vanaf gehaald worden. Het gevolg hiervan is dat de totale emissieruimte afneemt.

Klimaatcompensatie

Personen en organisaties kunnen vrijwillig emissierechten annuleren om hun uitstoot van CO2 te compenseren. Andere bekende vormen van klimaatcompensatie zijn:

  • Investeren in energiebesparing;
  • Investeren in duurzame energie;
  • Bosaanplant.

Vrijwillig annuleren onderscheidt zich door de eenvoud, betrouwbaarheid en transparantie van de compensatie. De geannuleerde rechten komen nooit meer vrij waardoor het beschikbare volume rechten in het emissiehandelssysteem afneemt en de deelnemende bedrijven minder CO2 kunnen uitstoten.

Regels voor vrijwillig annuleren emissierechten

Het vrijwillig annuleren van emissierechten kan vanaf elk type rekening plaatsvinden. Een rekeningbevoegde moet de transactie invoeren en een fiatteur moet de transactie goedkeuren. Als er geen fiatteur aan een rekening gekoppeld is, moet een 2e rekeningbevoegde de transactie goedkeuren. Het register verwerkt de transactie direct na de goedkeuring, ongeacht het moment waarop de transactie is goedgekeurd.

Rechten annuleren zonder rekening

  Ook als u geen rekening heeft in het CO2- register kunt u emissierechten annuleren. Hiervoor zijn er verschillende partijen actief op de markt die dit voor u doen. Een van deze partijen die bekend is bij de NEa is het online platform van de Verenigde Naties.