Vaste biomassa

Iedereen in Nederland die energie produceert uit vaste biomassa en in aanmerking komt om daarvoor SDE+ subsidie te ontvangen dient jaarlijks aan te tonen dat die vaste biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Op de website van RVO vindt u terug voor welke groepen vaste biomassa deze duurzaamheidseisen van toepassing zijn. De NEa is vanaf 1 januari 2018 aangewezen als publieke toezichthouder op de naleving van deze duurzaamheidseisen.

Producenten van energie uit vaste biomassa kunnen alleen SDE+ subsidie ontvangen indien zij kunnen aantonen dat deze vaste biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen. De duurzaamheid kan worden aangetoond door gebruik te maken van goedgekeurde certificatieschema’s en/of het verificatieprotocol. Erkende private conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) en verificateurs controleren de duurzaamheid van de vaste biomassa aan de hand van deze certificatieschema’s en/of verificatieprotocol.  
De rol van de NEa als publiek toezichthouder is om erop toe te zien dat private partijen belast met energie productie en controle, hun taken om duurzaamheid van vaste biomassa na te leven, goed vervullen. De NEa zal hiertoe ondermeer gebruik maken van informatie die aanwezig is bij CBIs en verificateurs, energieproducenten, certificatieschema’s, toezichthouders in het buitenland en RVO.

Op dit moment is de overgangsregeling van kracht en is de NEa bezig haar toezichtstaak nader in te richten.

Voor vragen over het aanvragen van SDE+ subsidie kunt u contact opnemen met de RVO.