Jaarrapport veilingen 2013

De EU heeft de energiebeurs European Energy Exchange (EEX) in Leipzig aangewezen als het gezamenlijk veilingplatform voor de deelnemende Lidstaten. Nederland is een van de Lidstaten die zijn rechten laat veilen op het gezamenlijke platform. De NEa heeft daarin de functie van veiler en volgt het verloop van de veilingen en de realisatie en ontvangst van de veilingopbrengsten voor Nederland. In dit jaarverslag geeft de NEa een evaluatie van de veilingen.