Jaarrapport Veilingen 2015 gepubliceerd

De NEa heeft vandaag het jaarrapport gepubliceerd over het verloop van de veilingen van emissierechten binnen het EU ETS in het jaar 2015. Voor Nederland zijn in 2015 ruim 24 miljoen emissierechten geveild. De opbrengst hiervan bedroeg meer dan €185 miljoen.

Stijging veilingprijs

De EUA-veilingprijs is in 2015 doorlopend gestegen en bereikte in oktober het tot nu toe hoogste punt van €8,63. Stond de prijs bij de eerste veiling in januari op €7,60, het veilingjaar sloot op 17 december met een prijs van €8,12. Het gemiddelde niveau was €7,62, bijna 30% hoger dan het gemiddelde over 2014. Sinds december is de prijs gedaald.

Rol van de NEa

De NEa is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen om voor Nederland als veiler op te treden. De veiler is een onafhankelijke partij die allereerst verantwoordelijk is voor het veilen van de emissierechten. Daarnaast zorgt de veiler er ook voor dat de volledige opbrengst van de veilingen op de overheidsrekening terecht komt. De NEa volgt de veilingen en brengt een jaarrapport uit over de veilingen vanuit de Nederlandse context.

shutterstock_78321145