Veilingmonitor toegelicht

Er zijn twee manieren in het EU ETS om emissierechten beschikbaar te stellen aan bedrijven: gratis toewijzing en veiling. Het totaal aantal beschikbare rechten is gemaximeerd en dit plafond neemt jaarlijks af.

Sinds 2013 is het aandeel van de emissierechten die geveild worden vergroot en tot 2021 wordt naar verwachting ongeveer 57 % van alle beschikbare rechten via veiling op de markt gebracht. Veilen is transparant, vindt plaats op een markt die de veilingprijs afgeeft en is de beste manier om ‘de vervuiler te laten betalen’.

Veilingmonitor

Europese veiling

De veiling is een Europese veiling. Lidstaten krijgen een vast aandeel van de veilingvolumes toegekend en 25 van hen, inclusief Nederland, laten die rechten door de EU op een gezamenlijk platform veilen. Dit platform is EEX, een beurs in Leipzig, Duitsland. De veilingen zijn geregeld in EU-regelgeving. Er zijn doorgaans drie veilingen per week. Naast de algemene emissierechten (EUA) veilt EEX ook het, relatief kleine, volume van rechten voor de luchtvaartsector (EUAA).

Energieproducenten krijgen geen gratis emissierechten. De veiling is een van de plaatsen waar zij rechten kunnen kopen. Tot de veilingen zijn in principe alle ETS-bedrijven toegelaten en ook andere bieders zoals financiële instellingen, mits ze aan de toelatingseisen van het platform voldoen.

Veilingprijs

Elke veiling levert een prijs op waartegen de emissierechten die dag aan de bieders worden verkocht. De prijs varieert door de tijd heen. Kopers van de geveilde rechten betalen aan het platform. De totale opbrengst van de veiling wordt volgens een vaste sleutel onder de lidstaten verdeeld. De opbrengst van elke veiling van lidstaatrechten gaat naar de lidstaten.

De opbrengst voor Nederland is bestemd voor de algemene middelen van het Rijk. De opbrengst is een ontvangst en wordt verantwoord op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De EU bepaalt dat lidstaten een bedrag van tenminste de helft van de opbrengst moeten uitgeven aan klimaat- en energiedoeleinden.

Elke lidstaat heeft een veiler die toeziet op de toekenning van de afgesproken veilingvolumes en de ontvangst van de opbrengst. Voor Nederland is de NEa de veiler die het verloop van de veilingen monitort en over de uitkomst rapporteert.