Verbeterrapportages ETS

Voor bedrijven die deelnemen aan het EU ETS geldt een doorlopende verplichting om te controleren of er verbeteringen mogelijk zijn van de monitoringssystematiek. Deze verplichting moet een bedrijf in de praktijk vertalen naar een verbeterrapportage.

Het indienen van een verbeterrapportage is bijvoorbeeld verplicht als de verificateur opmerkingen maakt in het verificatierapport van een emissieverslag, als het bedrijf niet voldoet aan de vereiste nauwkeurigheidsniveaus (tiers) of als het gebruik maakt van een fall back methode. Op de pagina's ‘verbeterrapportage naar aanleiding van verificatie’ en 'periodieke verbeterrapportage' kunnen bedrijven bepalen of zij in een bepaald jaar een verbeterrapportage moeten indienen en staan de te volgen procedures beschreven.

Wanneer is een verbeterrapportage nodig?

Er zijn 4 situaties waarin bedrijven verplicht zijn om een verbeterrapportage in te dienen bij de NEa. Namelijk als:

  1. de verificateur non-conformiteiten vaststelt bij de verificatie van het emissieverslag;
  2. de verificateur aanbevelingen doet bij de verificatie van het emissieverslag;
  3. het bedrijf voor één of meerdere bronstromen voor één of meerdere parameters niet voldoet aan de vereiste tiers (vanwege onredelijke kosten of technische haalbaarheid);
  4. het bedrijf voor één of meer bronstromen een fall-back methode toepast.


De eerste 2 situaties zijn af te leiden uit het verificatierapport bij het emissieverslag (Annex 1 - Findings). De wettelijke deadline voor het indienen van de verbeterrapportage naar aanleiding van de verificatie is 30 juni.

De laatste 2 situaties zijn te herleiden uit het monitoringsplan (werkbladen E, F en/of G). Bedrijven zullen hiervoor periodiek in een verbeterrapportage moeten aantonen of er nog steeds een grondslag is voor het afwijken van de vereiste tiers of het toepassen van een fall-back methode. In 2020 gaat dit om de bedrijven die vallen onder klasse C. U kunt de klasse van uw inrichting terugvinden in tabblad C, onderdeel 5d. De wettelijke deadline voor het indienen van de periodieke verbeterrapportage is 30 september.

Bedrijven die zowel een periodieke verbeterrapportage als een verbeterrapportage naar aanleiding van de verificatie moeten opstellen, mogen één gecombineerde verbeterrapportage indienen met als wettelijke deadline 30 september.