Verbeterrapportages ETS luchtvaart

Voor luchtvaartmaatschappijen met een monitoringsplan geldt een doorlopende verplichting om te controleren of er verbeteringen mogelijk zijn van de monitoringssystematiek. Deze verplichting moet een luchtvaartmaatschappij in de praktijk vertalen naar een verbeterrapportage. Bijvoorbeeld als de verificateur opmerkingen maakt in het verificatierapport van een emissieverslag. Op de pagina ‘verbeterrapportage indienen’ kunnen luchtvaartmaatschappijen bepalen of zij in een bepaald jaar een verbeterrapportage moeten indienen en staat de te volgen procedure beschreven.