Gevolgen van verbeterrapportage

Sommige verbeteringen die een verificateur voorstelt, kunnen luchtvaartmaatschappij direct doorvoeren in het monitoringsplan. Andere verbeteringen vergen een plan van aanpak.

Direct door te voeren verbeteringen

Als een verificateur verbeteringen voorstelt die u direct kunt doorvoeren in het monitoringsplan, dan kunt u het monitoringsplan direct wijzigen en vervolgens een melding indienen bij de NEa. Voor deze verbeteringen hoeft u dan later niet alsnog een verbeterrapportage in te dienen. In uw melding geeft u dan aan dat de aanleiding van de melding de verificatie is.

De aanpassing van het monitoringsplan moeten luchtvaartmaatschappijen melden als significante of niet-significante verandering, zie Meldingen ETS luchtvaart.

Niet direct door te voeren verbeteringen

Als een verificateur verbeteringen voorstelt die u niet direct kunt doorvoeren, dan stelt u een verbeterrapportage op. De verbeterrapportage zelf hoeft niet meer te zijn dan een aankondiging van te nemen acties inclusief planning.

De acties die in de verbeterrapportage zijn uitgewerkt kunnen later leiden tot aanpassing van het monitoringsplan. En bij aanpassing van het monitoringsplan moet u vervolgens een melding indienen.