Verbeterrapportage indienen

In bepaalde situaties zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht een verbeterrapportage in te dienen bij de NEa. Hiervoor heeft de Europese Commissie een invulformat ter beschikking gesteld.

Wanneer verbeterrapportage nodig?

Er zijn 2 situaties waarin luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn om een verbeterrapportage in te dienen bij de NEa. Namelijk als:

  • de verificateur non-conformiteiten vaststelt bij de verificatie van het emissieverslag;
  • de verificateur aanbevelingen doet bij de verificatie van het emissieverslag.

Deze situaties zijn af te leiden uit het verificatierapport bij het emissieverslag (Annex 1 - Findings).

Annex 1 - B Non-conformities with the approved monitoring plan.

Annex 1- D Recommended improvements

Invulformat voor verbeterrapportage

In een verbeterrapportage geeft een luchtvaartmaatschappij aan welke verbeteringen het gaat doorvoeren en op welke termijn. Als de luchtvaartmaatschappij besluit geen verbeteringen door te voeren, zal het dit moeten onderbouwen. Voor de verbeterrapportage heeft de Europese Commissie een invulformat ter beschikking gesteld (template nummer 8, Engelstalig).