Periodieke verbeterrapportage

De periodieke verbeterrapportage heeft betrekking op het verbeteren van uw monitoringssystematiek wanneer deze afwijkt van de vereiste tiers. Deze verbeterrapportage moet u vóór 30 september aan de NEa voorleggen. Voor het indienen van deze verbeterrapportage maakt u gebruik van een verplicht invulformat.

Verbeterrapportage

Bedrijven moeten periodiek in een verbeterrapportage aantonen dat er nog steeds een grondslag is voor het afwijken van de vereiste tiers. Dit geldt echter niet voor:

  • de-minimisstromen, omdat voor deze bronstromen een schattingsmethode volstaat;
  • de oxidatiefactor, waarvoor alle tiers zijn toegestaan.

Als uw bedrijf voor één of meerdere bronstromen, voor één of meerdere berekeningsfactoren niet voldoet aan de vereiste tiers vanwege onredelijke kosten of technische onhaalbaarheid, dan moet u periodiek in de verbeterrapportage aantonen dat er nog steeds een grondslag is voor het afwijken van de vereiste tiers of het toepassen van een fall-back methode. Indien u dit niet opnieuw kan aantonen, moet alsnog aan de vereiste tiers worden voldaan. De monitoringsmethodiek moet dan worden aangepast. Dit moet vervolgens worden gemeld als significante wijziging van het monitoringsplan.

Wanneer u in de verbeterrapportage aangeeft dat verbetering van de monitoringsmethodiek niet mogelijk is, kan de NEa hier alleen een goedkeuring voor afgeven als daarvoor een gedegen onderbouwing is bijgevoegd.

Wanneer op grond van onredelijke kosten af wordt geweken van de vereiste tiers, dan moet u dit onderbouwen met de volgende gegevens:

  • Een berekening van de onredelijke kosten;
  • Onderbouwing van de jaarlijkse kosten inclusief afschrijvingstermijn;
  • Offerte of een kostprijsberekening van de meetinstrumenten die eventueel moeten worden vervangen om de vereiste tiers te behalen.

Voor de berekening van de onredelijke kosten is door de Europese Commissie een hulpmiddel ter beschikking gesteld. Zie hiervoor de 'Unreasonable costs determination tool' op de website van de EC.

Wanneer op grond van technische onhaalbaarheid wordt afgeweken van de vereiste tiers, moet u dit onderbouwen met een actuele technische evaluatie.

Invulformat voor verbeterrapportage

In de verbeterrapportage geeft u aan welke verbeteringen worden doorgevoerd en op welke termijn. Als u besluit geen verbeteringen door te voeren, zult u dit moeten onderbouwen. Voor de verbeterrapportage is een verplicht invulformat beschikbaar.  Voor de verbeterrapportage is een verplicht invulformat beschikbaar. Deze kunt u vinden onder het kopje 'Downloads' in het NEa-loket. Het invulformat kunt u ook indienen via het NEa-loket. Wanneer u nog geen toegang heeft tot het NEa-loket kunt contact opnemen met de Helpdesk NEa.