Vergunningen ETS

Bedrijven die verplicht deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), moeten een emissievergunning hebben vanaf het moment van de eerste uitstoot. De belangrijkste voorwaarde om een vergunning te krijgen is het opstellen van een monitoringsplan dat voldoet aan alle eisen.