Vergunningsprocedure ETS

Bedrijven die deelnemen aan het EU ETS moeten beschikken over een emissievergunning. Deze vergunning moet geldig zijn op het moment dat een inrichting voldoet aan de criteria voor deelname en de eerste uitstoot plaatsvindt.

Tijdig aanvragen

De NEa adviseert u om tijdig per e-mail een emissievergunning aan te vragen: minimaal 4 maanden voordat deze in werking moet treden. De NEa heeft dan voldoende tijd voor een inhoudelijke beoordeling en het doorlopen van de wettelijke procedures. Hoe lang de inhoudelijke beoordeling duurt hangt sterk af van de kwaliteit en complexiteit van het monitoringsplan.

De vergunningsprocedure staat los van het aanvragen van gratis emissierechten. Wel is het zo dat de NEa een aanvraag voor gratis emissierechten pas kan toewijzen als een emissievergunning is verleend en in werking getreden.

Stappen vergunningsprocedure